Home » Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia pozalekcyjne

W naszej szkole odbywa się wiele zajęć pozalekcyjnych. Każdy uczeń może więc znaleźć coś dla siebie.

ZAJĘCIA DODATKOWE

REALIZOWANE 

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

L.p.

Imię i nazwisko nauczyciela

 Liczba godzin w tygodniu

Nazwa zajęć

1.

Mariola Zakrzewska

1

Edukacja teatralna. Kółko teatralne „Szpilka”

2. 

Elżbieta Witkowska

1

Edukacja  dziennikarska. Redakcja gazetki „Gimpress”

3.

Teresa Maliszewska

1

Edukacja regionalna

Prowadzenie kroniki szkoły

4.

Ewa Augustyniak

1

Kółko ekologiczne

5.

Anna Kryczka

1

Samorząd Uczniowski

6.

Iwona Wyszomierska

1

Zajęcia sportowo – rekreacyjne

7.

Małgorzata Wojtczuk

1

ZHP

Kółko BRD

8.

Bożena Gawłowska

1

Kółko biblioteczne

9.

Anna Maliszewska

1

Edukacja prozdrowotna

Doradztwo zawodowe

10.

Wiesława Kopania

1

Kółko matematyczne

11.

Tadeusz Gąsiorowski

1

SKS

12.

Adam Borowy

1

Kółko plastyczne

13.

Agnieszka Ajdys

1

Zajęcia z technologii informacyjnej

Samorząd Uczniowski

14.

Anna Adamowicz – Spalitabaka

1

Kółko języka niemieckiego

15.

Monika Denisiuk – Świstek

1

Zajęcia rewalidacyjne

16.

Joanna Połok

1

Kółko języka angielskiego

17.

Ks.  Jarosław Wojasiński

1

Kółko liturgiczno – formacyjne