Home » Stałe Komisje Rady Pedagogicznej

Stałe Komisje Rady Pedagogicznej

W tym roku szkolnym nauczyciele pracują w następujących Komisjach Rady Pedagogicznej.

 

Komisja do spraw ewaluacji Programu Wychowawczego

 i Szkolnego Programu Profilaktyki

p. Elżbieta Witkowska

p. Mariola Zakrzewska

p. Agnieszka Ajdys


Komisja do aktualizacji Statutu i WSO

p. Teresa Maliszewska

p. Iwona Wyszomierska

p. Wiesława Kopania

p. Małgorzata Wojtczuk


Komisja Kontroli Zarządczej

p. Mariola Zakrzewska

p. Anna Kryczka

p. Anna Maliszewska


Komisja do spraw projektów uczniowskich

p. Monika Denisiuk – Świstek

p. Agnieszka Ajdys

p. Elżbieta Radomska


Zespół Wychowawczy

p. Anna Maliszewska

p. Mariola Zakrzewska

p. Elżbieta Witkowska

p. Monika Denisiuk – Świstek

p.  Elżbieta Radomska


Komisja do spraw ewaluacji i nadzoru pedagogicznego

p. Elżbieta Radomska

p. Agnieszka Ajdys

p. Mariola Zakrzewska

p. Elżbieta Witkowska

p. Monika Denisiuk-Świstek


Komisja Socjalna

p. Anna Maliszewska

p. Tadeusz Gąsiorowski

p. Anna Adamowicz – Spalitabaka

p. Teresa Maliszewska


Komisja Zdrowotna

p. Teresa Maliszewska

p. Małgorzata Wojtczuk

p. Bożena Gawłowska


Komisja do spraw EWD

p. Monika Denisiuk – Świstek

p. Anna Adamowicz – Spalitabaka

p. Iwona Wyszomierska


Zespół nauczycieli humanistów

Lider zespołu – p. Joanna Połok


Zespół nauczycieli matematyków i przyrodników

Lider zespołu – p. Wiesława Kopania


Zespół nauczycieli do spraw wychowania i opieki

Lider zespołu – p. Anna Maliszewska


Zespoły nauczycieli  uczących  w  danej  klasie

Lider zespołu nauczycieli w klasach I – p. Elżbieta Witkowska

Lider zespołu nauczycieli w klasach II –   p. Monika Denisiuk – Świstek

Lider zespołu nauczycieli w klasach III – p. Mariola Zakrzewska


Koordynator do spraw bezpieczeństwa

p. Iwona Wyszomierska


Koordynator do spraw organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej

p. Monika Sawicz


Koordynator do spraw planowania i realizowania zadań z zakresu  doradztwa edukacyjno – zawodowego

p. Agnieszka Ajdys


Zespół do spraw doradztwa zawodowego

p. Agnieszka Ajdys

p. Mariola Zakrzewska

p. Elżbieta Witkowska

p. Elżbieta Radomska

p. Anna Maliszewska


Lider do spraw BRD

p. Małgorzata Wojtczuk


Społeczny inspektor BHP

p. Anna Kryczka


Przewodniczący zespołu powypadkowego

p. Ewa Augustyniak