Home » Patron

Patron

Aleksander Kamiński (1903-1978) 

Aleksander Kamiński „Kamyk”

Urodził się 28 stycznia 1903 roku w Warszawie. Dzieciństwo i lata młodzieńcze spędził na Ukrainie (Kijów). Ojca utracił mając 8 lat. Od 12 roku życia zarabiał na siebie, i by pomóc matce – wdowie. Ukończył szkołę elementarną i przerwał naukę. Pracował jako goniec. Gdy miał 16 lat podjął naukę i w ciągu dwóch lat zaliczył 3 klasy szkoły średniej. Ukraiński okres burzy, nędzy, nadziei, ciężkiej pracy, walki o harcerstwo, konspiracji – to narodziny Kamykowej dzielności.

Zimą 1921 roku przedarł się przez mroźny i groźny step do wymarzonej Polski. Zdał maturę. Ukończył studia historyczne i archeologiczne na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warszawskiego.

Był twórcą zuchów, autorytetem i współtwórcą Szarych Szeregów, redaktorem naczelnym „Biuletynu Informacyjnego” – największego pisma Polski Podziemnej, szefem Biura Informacji i Propagandy Komendy Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej, komendantem głównym Organizacji Małego Sabotażu „Wawer”, autorem najsłynniejszej książki czasu okupacji – „Kamienie na szaniec”, wiceprzewodniczącym ZHP w roku 1946, profesorem Uniwersytetu Łódzkiego, usuniętym z pracy w roku 1950, powołanym w 1958, by kierować Katedrą Pedagogiki Społecznej.

Jego pseudonimy to: „Faktor”, „Fabrykant”, „Hubert”, „Dąbrowski”, „Kamyk”.

Marzył o „Ideale Polski godnej szacunku”. W jego hierarchii wartości czołowe miejsce zajmowała idea służby, którą realizował i potwierdził całym swoim życiem. Wierzył w możliwość doskonalenia się każdego człowieka. Szanował indywidualną wartość każdej jednostki. Uczył racjonalnej zabawy, nauki i pracy. Był znakomitym pedagogiem. Postawa realisty pozwalała mu postrzegać ludzi i świat takim, jakim jest, optymistycznie wierzyć, że w ludziach jest wystarczająco dużo humanistycznych wartości i sił, które odkryte i uruchomione pozwolą uczynić ten świat lepszym. Swoją postawą potrafił zarażać innych do działania.

Związany z bohaterskimi i dramatycznymi dziejami narodu polskiego, człowiek o nieposzlakowanej opinii, wielkiej odwadze i harcie ducha, emanujący dobrocią, mądrością i doświadczeniem.

Zmarł w 15.03.1978 roku.